Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Voit hakeutua psykoterapiaan erilaisissa elämän ongelmatilanteissa joko itse maksavana asiakkaana tai KELAn tukemana.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakas on asiantuntija. Terapiassa  menneisyyttä käytetään hyödyksi olemassa olevien voimavarojen etsimisessä. Jokaisen ihmisen elämäntarinassa on onnistumisia vaikka niitä voi joskus olla vaikeaa yksin löytää. Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla lyhytterapiaa, tai psykoterapiaprosessi voi olla myös pitkäkestoinen.


Kognitiivinen lyhytpsykoterapia

Masennuksen lyhytpsykoterapeuttisista hoitomuodoista on eniten tutkittu kognitiivista lyhytpsykoterapiaa. Kognitiivista lyhytpsykoterapiaa voidaan soveltaa lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa.

 Tietoisuustaidot MBCT

Tietoisuustaitoihin, arvotyöskentelyyn ja hyväksynnän    harjoitteluun perustuvat kolmannen polven kognitiiviset terapiat (MBCT) ovat    tunne- ja toimintatottumusten säätelyä ja oman elämän ohjausta edistävä    hoidollinen suuntaus. Sen tuloksellisuudesta on tieteelliseen    dokumentaatioon perustuvaa näyttöä mm. uusiutuvan masennuksen, pelkojen    ja ahdistuneisuuden hoidon osana sekä stressin ja uupumuksen, kroonisen kivun, murehtimissairauksien, unettomuuden ja tunne-elämän epävakaisuuden    ja riippuvuussairauksien hoidon osana.  (Integrum institute)  

EMDR- terapia

EMDR-menetelmä nopeuttaa monien sekä aikaisempiin järkyttäviin kokemuksiin että nykyiseen elämäntilanteeseen liittyvien häiriöiden hoitoa. Kontrolloidut tutkimukset osoittavat, että EMDR-menetelmällä voidaan nopeasti poisherkistää traumaattisia muistoja. Menetelmän avulla voidaan kognitiivisesti uudelleen strukturoida ja vähentää merkittävästi potilaan oireita, esim. emotionaalista stressiä, tunkeutuvia ajatuksia, "flashbackeja" ja painajaisia. Tällä hetkellä EMDR:stä on enemmän kontrolloituja tutkimuksia kuin mistään muusta traumahoidossa käytettävästä menetelmästä. EMDR on interaktiivinen, standardoitu menetelmä, joka integroidaan hoitosuunnitelmaan. (Traumaterapiakeskus)


Kysymällä lisää puhelimitse tai sähköpostilla voimme neuvotella siitä miten  voin olla tukenasi. Kysy siis rohkeasti!

                             "Jos pidän vihreää oksaa sydämelläni, laulava lintu kyllä tulee"

                                                      -kiinalainen sanalasku